ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC:   500.000 VNĐ

ĐÂY LÀ DỊCH VỤ SOI CẦU MIỀN BẮC để nhận được CẦU ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp đủ số tiền bên dưới đây

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VNĐ là được.
Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày.
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Quý Khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Sau khi nạp thẻ thành công số siêu víp sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống

NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

               THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY     ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
    HÔM NAY

       
09/12/2019       ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 7 ĐUÔI 6
08/12/2019       ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 4
07/12/2019       ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 8
06/12/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
05/12/2019       ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 7
04/12/2019       ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN    ĐẦU 1 ĐUÔI 9
03/12/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 2 TRƯỢT
02/12/2019       ĐẦU 9 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 9 ĐUÔI 7
01/12/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 7
30/11/2019       ĐẦU 9 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 9
29/11/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU ĐUÔI 3
28/11/2019       ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 3
27/11/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 5
26/11/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
25/11/2019       ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 8
24/11/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
23/11/2019       ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 6
22/11/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 7 ĐUÔI 8
21/11/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 1
20/11/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 1
19/11/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 4
18/11/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 4
17/11/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 4 TRƯỢT
16/11/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 8 ĐUÔI 2
15/11/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 8
14/11/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 5
13/11/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 1 ĐUÔI 8
12/11/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 4
11/11/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 6 ĂN    ĐUÔI 6
10/11/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 1
09/11/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 2 ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 2
08/11/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
07/11/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 2 ĐUÔI 4
06/11/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 9 ĂN    ĐẦU 8
05/11/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 6 TRƯỢT
04/11/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN    ĐẦU 4
03/11/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
02/11/2019       ĐẦU 9 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 9 ĐUÔI 4
01/11/2019       ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 8
31/10/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRƯỢT
30/10/2019       ĐẦU 9 ĐUÔI 8 ĂN    ĐẦU ĐUÔI 8
29/10/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN  ĐUÔI 2
28/10/2019       ĐẦU 3 ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 3 ĐUÔI 9
27/10/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 1 ĐUÔI 6
26/10/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 0
25/10/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
24/10/2019       ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 7
23/10/2019       ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI 3
22/10/2019       ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 3
21/10/2019       ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 7 ĐUÔI 4
20/10/2019       ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 9
19/10/2019       ĐẦU 9 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 9
18/10/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 8 TRƯỢT
17/10/2019       ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 6
16/10/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN  ĐUÔI 1
15/10/2019       ĐẦU 3 ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 3 ĐUÔI 0
14/10/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 1 ĐUÔI 1
13/10/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
12/10/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
11/10/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN  ĐUÔI 8
10/10/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 6
09/10/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 8
08/10/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
07/10/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU ĐUÔI 0
06/10/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 7
05/10/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN  ĐUÔI 2
04/10/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 1
03/10/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 7
02/10/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 8
01/10/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 5 ĂN  ĐUÔI 5
30/09/2019       ĐẦU 6 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 4
29/09/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
28/09/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 6
27/09/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 8
26/09/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
25/09/2019       ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
24/09/2019       ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
23/09/2019       ĐẦU 2 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 9
22/09/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 4
21/09/2019       ĐẦU 9 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
20/09/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 6
19/09/2019       ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 2
18/09/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 6
17/09/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 1
16/09/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN  ĐUÔI 7
15/09/2019       ĐẦU 0 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 0
14/09/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 3
13/09/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 2
12/09/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 1 ĐUÔI 7
11/09/2019       ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 4
10/09/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦUĐUÔI 1
09/09/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦUĐUÔI 3
08/09/2019       ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 6
07/09/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRƯỢT
06/09/2019       ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 1
05/09/2019       ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI 1
04/09/2019       ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 4
03/09/2019       ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
02/09/2019     ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 5
01/09/2019     ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 7
31/08/2019     ĐẦU 5 ĐUÔI 0 ĂN   ĐUÔI 0
30/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 6
29/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 7
28/08/2019     ĐẦU 5 ĐUÔI 8 TRƯỢT
27/08/2019     ĐẦU 3 ĐUÔI 1 TRƯỢT
26/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 6
25/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 0 ĐUÔI 1
24/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 2
23/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 7
22/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 9
21/08/2019     ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRƯỢT
20/08/2019     ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT
19/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 2
18/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 1 ĐUÔI 1
17/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 9
16/08/2019     ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
15/08/2019     ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
14/08/2019     ĐẦU 2 ĐUÔI 4 ĂN   ĐUÔI 4
13/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 1
12/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 5
11/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN  ĐẦU 7 ĐUÔI 6
10/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 4
09/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 0 ĐUÔI 2
08/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 2
07/08/2019     ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
06/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 8
05/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 1
04/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 3 ĐUÔI 2
03/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 3 ĐUÔI 3
02/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 8
01/08/2019     ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 5
31/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 0
30/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI 7
29/07/2019     ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN  ĐUÔI 8
28/07/2019     ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRƯỢT
27/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 9
26/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 0
25/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 8
24/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN  ĐẦU 6
23/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 7 ĐUÔI  4
22/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI  8
21/07/2019     ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI  5
20/07/2019     ĐẦU 4 ĐUÔI  3 TRƯỢT
19/07/2019     ĐẦU ĐUÔI  2 ĂN  ĐẦU 0 ĐUÔI  2
18/07/2019     ĐẦU 6 ĐUÔI  7 ĂN  ĐUÔI 7
17/07/2019     ĐẦU 9 ĐUÔI  0 TRƯỢT
16/07/2019     ĐẦU 5 ĐUÔI  4 TRƯỢT
15/07/2019     ĐẦU 2 ĐUÔI  3 TRƯỢT
14/07/2019     ĐẦU ĐUÔI  2 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 2
13/07/2019     ĐẦU ĐUÔI  7 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 7
12/07/2019     ĐẦU ĐUÔI  9 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 9
11/07/2019     ĐẦU 2 ĐUÔI  2 TRƯỢT
10/07/2019     ĐẦU ĐUÔI  5 ĂN ĐẦU 6
09/07/2019     ĐẦU ĐUÔI  1 ĂN ĐẦU 9
08/07/2019     ĐẦU 2 ĐUÔI  5 TRƯỢT
07/07/2019     ĐẦU 6 ĐUÔI 9 TRƯỢT
06/07/2019     ĐẦU 0 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
05/07/2019     ĐẦU 1 ĐUÔI 9 TRƯỢT
04/07/2019     ĐẦU 6 ĐUÔI 7 TRƯỢT
03/07/2019     ĐẦUĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8
02/07/2019     ĐẦUĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 8
01/07/2019     ĐẦUĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8
30/06/2019     ĐẦUĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 2
29/06/2019     ĐẦUĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 4
28/06/2019    ĐẦUĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 3
27/06/2019    ĐẦUĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 7
26/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9
25/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
24/06/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT
23/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
22/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
21/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 6
20/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
19/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 3
18/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 8
17/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
16/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7
15/06/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
14/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 0
13/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 5
12/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 8
11/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 4
10/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 7
09/06/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
08/06/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 2 TRƯỢT
07/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 3
06/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 
05/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 
04/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8
03/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 3
02/06/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 2 TRƯỢT
01/06/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9
31/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0
30/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 5
29/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4
28/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 8
27/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 7
26/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 4
25/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 3
24/05/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRƯỢT
23/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 8
22/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 5
21/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3
20/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6
19/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 2
18/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 9
17/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 2
16/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 6
15/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1
14/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 8
13/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 8
12/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 6
11/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 0
10/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 3
09/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU ĐUÔI 2
08/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 8
07/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 TRƯỢT
06/05/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 9 TRƯỢT
05/05/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
04/05/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
03/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 0
02/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 1
01/05/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 1
30/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
29/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 7
28/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1
27/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2
26/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0
25/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 8
24/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
23/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 1
22/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 9
21/04/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 4 TRƯỢT
20/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9
19/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 8
18/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 9
17/04/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT
16/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 2  ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 2
15/04/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRƯỢT
14/04/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 1  TRƯỢT
13/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 8
12/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 8
11/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 6
10/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 8
09/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6
08/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 0
07/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU ĐUÔI 4
06/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 8
05/04/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 3 TRƯỢT
04/04/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 3 TRƯỢT
03/04/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
02/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 3
01/04/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 0
31/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 8
30/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 1
29/03/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT
28/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 4
27/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
26/03/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 2 TRƯỢT
25/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 1
24/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
23/03/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN  ĐUÔI 5
22/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 7
21/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 8
20/03/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 0 TRƯỢT
19/03/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
18/03/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRƯỢT
17/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 5
16/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 8
15/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 1
14/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 8
13/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6
12/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 9
11/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 1
10/03/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
09/03/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 8 TRƯỢT
08/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 2
07/03/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 TRƯỢT
06/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 0
05/03/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
04/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 5
03/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 0
02/03/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 0
01/03/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT
28/02/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 5 TRƯỢT
27/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 1
26/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 8
25/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 8
24/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3
23/02/2019    ĐẦU 0 ĐUÔI 0 TRƯỢT
22/02/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
21/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6
20/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1
19/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 5
18/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 7
17/02/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT
16/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8
15/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 2
14/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 9
13/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 9
12/02/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
11/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 5
10/02/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
09/02/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
08/02/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 9
NGHỈ TẾT TỪ 04/02  ĐẾN-HẾT 07/02   CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
03/02/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 0
02/02/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 3
01/02/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRƯỢT
31/01/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT
30/01/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4
29/01/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 4 TRƯỢT
28/01/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
27/01/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
26/01/2019    ĐẦU 7 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 7
25/01/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 5
24/01/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 6
23/01/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 7 TRƯỢT
22/01/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 9
21/01/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 2
20/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 8
19/01/2019    ĐẦU 9 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 2
18/01/2019    ĐẦU 8 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 9
17/01/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 3 TRƯỢT
16/01/2019    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 TRƯỢT
15/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 5
14/01/2019    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
13/01/2019    ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
12/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 4
11/01/2019    ĐẦU 2 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
10/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 5
09/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7
08/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 0
07/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 9
06/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 1
05/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
04/01/2019    ĐẦU 6 ĐUÔI 3 TRƯỢT
03/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 2
02/01/2019    ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
01/01/2019    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 8