BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC:  1.000.000 VNĐ

Để chiến thắng lâu dài một cách bền bỉ Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn!!
BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ 
Nếu các bạn không có thẻ nạp 1.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.000.000 VND là được.
Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày.
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Quý Khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Số sẽ hiện ra ở mục dưới đây ngay khi bạn nạp thẻ thành công => nhìn thật kỹ nhé.!!

NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

              THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

NGÀY                             BẠCH THỦ ĐỀ MB                        KẾT QUẢ                               
      HÔM NAY              
  09/12/2019      65      TRƯỢT
  08/12/2019      40   ĂN ĐỀ 40
  07/12/2019       38      TRƯỢT
  06/12/2019       35      TRƯỢT
  05/12/2019       67   ĂN ĐỀ 67
  04/12/2019       19   ĂN ĐỀ 19
  03/12/2019       56   TRƯỢT
  02/12/2019       97   ĂN ĐỀ 97
  01/12/2019       67 TRƯỢT
  30/11/2019       81  TRƯỢT
  29/11/2019       53  TRƯỢT
  28/11/2019       37 TRƯỢT
  27/11/2019       34 TRƯỢT
  26/11/2019       31   ĂN ĐỀ  31
  25/11/2019       67   TRƯỢT
  24/11/2019       69   TRƯỢT
  23/11/2019       36   ĂN ĐỀ  36
  22/11/2019       89      TRƯỢT
  21/11/2019       17      TRƯỢT
  20/11/2019       51   ĂN ĐỀ  51
  19/11/2019       42   ĂN ĐỀ  42
  18/11/2019       84   ĂN ĐỀ  84
  17/11/2019       44   TRƯỢT
  16/11/2019       72   TRƯỢT
  15/11/2019       08   ĂN ĐỀ  08
  14/11/2019       58   ĂN ĐỀ  58
  13/11/2019       24   TRƯỢT 
  12/11/2019       44   ĂN ĐỀ  44
  11/11/2019       16   ĂN ĐỀ  16
  10/11/2019       12   TRƯỢT 
  09/11/2019       67   TRƯỢT 
  08/11/2019       06   TRƯỢT 
  07/11/2019        64    TRƯỢT 
  06/11/2019        89   TRƯỢT 
  05/11/2019        56    TRƯỢT 
  04/11/2019        12   TRƯỢT 
  03/11/2019        22   TRƯỢT 
  02/11/2019        94   ĂN ĐỀ  94
  01/11/2019        68   ĂN ĐỀ  68
  31/10/2019        79   TRƯỢT 
  30/10/2019        77   TRƯỢT 
  29/10/2019         24   TRƯỢT 
  28/10/2019         39   ĂN ĐỀ  39
  27/10/2019         15   TRƯỢT 
  26/10/2019          09   ĂN ĐỀ  09
  25/10/2019          84   ĂN ĐỀ  84
  24/10/2019          46   TRƯỢT 
  23/10/2019           53   ĂN ĐỀ  53
  22/10/2019           57   TRƯỢT 
  21/10/2019           74   ĂN ĐỀ  74
  20/10/2019           49   ĂN ĐỀ  49
  19/10/2019           67   TRƯỢT 
  18/10/2019           37   TRƯỢT 
  17/10/2019           40   TRƯỢT 
  16/10/2019           41   ĂN ĐỀ  41
  15/10/2019           12   TRƯỢT 
  14/10/2019           11   ĂN ĐỀ  11
  13/10/2019           23   TRƯỢT 
  12/10/2019           45   TRƯỢT 
  11/10/2019           58   TRƯỢT 
  10/10/2019           35   TRƯỢT 
  09/10/2019           84   ĂN ĐỀ  84
  08/10/2019           01   ĂN ĐỀ  01
  07/10/2019           12   TRƯỢT 
  06/10/2019           75   ĂN ĐỀ  75
  05/10/2019           56   TRƯỢT 
  04/10/2019           51   ĂN ĐỀ  51
  03/10/2019           84   TRƯỢT 
  02/10/2019           81   ĂN ĐỀ  81
  01/10/2019           15   ĂN ĐỀ  15
  30/09/2019           56   TRƯỢT 
  29/09/2019           24   ĂN ĐỀ  24
  28/09/2019          16    ĂN ĐỀ 16
  27/09/2019         79   TRƯỢT 
  26/09/2019           32     TRƯỢT 
  25/09/2019           38     TRƯỢT 
  24/09/2019           67     TRƯỢT 
  23/09/2019           29   ĂN ĐỀ  29
  22/09/2019           74   ĂN ĐỀ  74
  21/09/2019           38   TRƯỢT 
  20/09/2019           76   ĂN ĐỀ  76
  19/09/2019           21   TRƯỢT 
  18/09/2019           36   TRƯỢT 
  17/09/2019           13   TRƯỢT 
  16/09/2019            97   ĂN ĐỀ  97
  15/09/2019            03   ĂN ĐỀ  03
  14/09/2019            89 TRƯỢT 
  13/09/2019            82   ĂN ĐỀ  82
  12/09/2019            17   ĂN ĐỀ  17
  11/09/2019            13   TRƯỢT 
  10/09/2019            99   TRƯỢT 
  09/09/2019            83   ĂN ĐỀ  83
  08/09/2019            68   ĂN ĐỀ  68
  07/09/2019             45   TRƯỢT 
  06/09/2019            18   TRƯỢT 
  05/09/2019            51   ĂN ĐỀ  51
  04/09/2019            84   ĂN ĐỀ  84
  03/09/2019            71   TRƯỢT 
  02/09/2019            25   ĂN ĐỀ  25
   01/09/2019            11   TRƯỢT 
   31/08/2019             60   ĂN ĐỀ  60
   30/08/2019             66   ĂN ĐỀ  66
   29/08/2019             89   TRƯỢT 
   28/08/2019             58    TRƯỢT 
   27/08/2019             19   TRƯỢT 
   26/08/2019             35   TRƯỢT 
   25/08/2019             37    TRƯỢT 
   24/08/2019             44   TRƯỢT 
   23/08/2019             80   TRƯỢT 
   22/08/2019             55   TRƯỢT 
   21/08/2019             79   TRƯỢT 
   20/08/2019             65   ĂN ĐỀ  65
   19/08/2019             82   ĂN ĐỀ  82
   18/08/2019             11   ĂN ĐỀ  11
   17/08/2019             97   TRƯỢT 
   16/08/2019             14   TRƯỢT 
   15/08/2019             34   TRƯỢT 
   14/08/2019             87   TRƯỢT 
   13/08/2019             81   ĂN ĐỀ  81
   12/08/2019             59   ĂN ĐỀ  59
   11/08/2019             76   ĂN ĐỀ  76
   10/08/2019             41   TRƯỢT  
   09/08/2019            78   TRƯỢT 
   08/08/2019             62   ĂN ĐỀ  62
   07/08/2019             26   ĂN ĐỀ  26
   06/08/2019             10   TRƯỢT  
   05/08/2019             25   TRƯỢT  
   04/08/2019             47   TRƯỢT  
   03/08/2019             21   TRƯỢT  
   02/08/2019             35   TRƯỢT  
   01/08/2019             81   TRƯỢT  
   31/07/2019             45   TRƯỢT  
   30/07/2019             19    TRƯỢT  
   29/07/2019             68   TRƯỢT  
   28/07/2019             34   TRƯỢT  
   27/07/2019             00   TRƯỢT  
   26/07/2019             20    ĂN ĐỀ  20
   25/07/2019             78   TRƯỢT  
   24/07/2019             34   TRƯỢT  
   23/07/2019             56   TRƯỢT  
   22/07/2019             98     ĂN ĐỀ  98
   21/07/2019             45     ĂN ĐỀ  45
   20/07/2019            13      TRƯỢT  
   19/07/2019             78      TRƯỢT  
   18/07/2019             67       TRƯỢT  
   17/07/2019             34      TRƯỢT  
   16/07/2019             69      TRƯỢT  
   15/07/2019             12      TRƯỢT  
   14/07/2019             57      TRƯỢT  
   13/07/2019             58      TRƯỢT  
   12/07/2019             45      TRƯỢT  
   11/07/2019             89      TRƯỢT  
   10/07/2019             49      TRƯỢT  
   09/07/2019             46      TRƯỢT  
   08/07/2019             25      TRƯỢT  
   07/07/2019             69      TRƯỢT  
   06/07/2019             70        TRƯỢT  
   05/07/2019             19      TRƯỢT  
   04/07/2019             67      TRƯỢT  
   03/07/2019             28       TRƯỢT  
   02/07/2019            78       ĂN ĐỀ  78
   01/07/2019            25      TRƯỢT