ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

🌎 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC:   500.000 VNĐ

🌎 ĐÂY LÀ DỊCH VỤ SOI CẦU MIỀN BẮC để nhận được CẦU ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP từ các chuyên gia thì các bạn cần nạp đủ số tiền bên dưới đây
🌎 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 
➡️ Nếu các bạn không có thẻ nạp 500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VNĐ là được.
✔️Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h00 – 18h00 mỗi ngày.
⚠️ Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….
☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0335647597
Sau khi nạp thẻ thành công số siêu víp sẽ hiện ra và các bạn sẽ nhìn thấy số hiện lên trên hệ thống

NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY 🔽

               THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
    HÔM NAY                       
13/12/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 4  ĂN  ĐẦU 1
12/12/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 8  ĂN  ĐẦU 4
11/12/2018    ĐẦU 9 ĐUÔI 1  ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 1
10/12/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 1  ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 1
09/12/2018    ĐẦU 0 ĐUÔI 8  ĂN  ĐẦU 0 ĐUÔI 8
08/12/2018    ĐẦU 9 ĐUÔI 3  ĂN  ĐẦU 9 ĐUÔI 3
07/12/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 5  ĂN  ĐẦU 6
06/12/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 1  ĂN  ĐẦU 5
05/12/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 8  ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 8
04/12/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 9  ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI 9
03/12/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 7  ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 7
02/12/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 6  ĂN   ĐUÔI 6
01/12/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 9  ĂN   ĐUÔI 9
30/11/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 1  ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 1
29/11/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 9  ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 9
28/11/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 5  ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 5
27/11/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 6  ĂN  ĐẦU 1 ĐUÔI 6
26/11/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 3  ĂN  ĐUÔI 3
25/11/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9       TRƯỢT
24/11/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 5            
23/11/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 9 TRƯỢT
22/11/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 5  ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 5
21/11/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 1  ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 1
20/11/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 2  ĂN  ĐẦU 2 ĐUÔI 2
19/11/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 5  TRƯỢT
18/11/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 4  ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 4
17/11/2018    ĐẦU 0 ĐUÔI 1  ĂN  ĐẦU 0          
16/11/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 7      TRƯỢT 
15/11/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 8      ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 8  
14/11/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 1      ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI 1  
13/11/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 9      ĂN  ĐUÔI 9           
12/11/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 0      ĂN  ĐUÔI 0           
11/11/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 1      ĂN  ĐẦU 7 ĐUÔI
10/11/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 3      ĂN  ĐẦU             
09/11/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 8      ĂN  ĐẦU             
08/11/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9      ĂN  ĐẦU 7 ĐUÔI
07/11/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 2      ĂN   ĐẦU 1              
06/11/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 0      ĂN   ĐẦU 5             
05/11/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 4      ĂN   ĐẦU ĐUÔI
04/11/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 4      ĂN   ĐẦU ĐUÔI
03/11/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 3         
02/11/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 4         
01/11/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU 8         
31/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 3         
30/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 3 ĂN    ĐẦU 1         
29/10/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU 7         
28/10/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN    ĐẦU 8         
27/10/2018    ĐẦU 9 ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU 9         
26/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 3         
25/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN    ĐẦU 3         
24/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 TRƯỢT
23/10/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 2   ĂN    ĐẦU 6 ĐUÔI 2
22/10/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 8    ĂN    ĐẦU 5 ĐUÔI 8
21/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 1  ĂN    ĐẦU 3            
20/10/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 7 ĂN    ĐẦU 2            
19/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN    ĐẦU 1           
18/10/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 6     TRƯỢT     
17/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 5     ĂN    ĐẦU 1            
16/10/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 4     ĂN    ĐẦU 2 ĐUÔI 4
15/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 9     ĂN    ĐẦU 1 ĐUÔI 9
14/10/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 8     ĂN    ĐẦU 2 ĐUÔI 8
13/10/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 5     ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 5
12/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 8     ĂN    ĐẦU 1 ĐUÔI 8
11/10/2018    ĐẦU 0 ĐUÔI 5     ĂN    ĐẦU 0 ĐUÔI 5
10/10/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 3     ĂN    ĐẦU 4 ĐUÔI 3
09/10/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 8   TRƯỢT   
08/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 5   TRƯỢT   
07/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 7     ĂN    ĐẦU 3            
06/10/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 9     ĂN    ĐẦU 1            
05/10/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 6     ĂN    ĐẦU 2 ĐUÔI 6
04/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 4     ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 4
03/10/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 7     ĂN    ĐẦU 3 ĐUÔI 7
02/10/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 1     ĂN  ĐẦU 4              
01/10/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 7     ĂN  ĐẦU 6              
30/09/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 5     ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI 5  
29/09/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 0     ĂN  ĐUÔI 0             
28/09/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 6     ĂN  ĐUÔI 6             
27/09/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 5     ĂN  ĐUÔI 5              
26/09/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 2     ĂN  ĐUÔI 2              
25/09/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 4     ĂN  ĐUÔI 4              
24/09/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9     ĂN  ĐUÔI 9              
23/09/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 1     ĂN  ĐẦU 6              
22/09/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 6     ĂN  ĐẦU 7              
21/09/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 2     ĂN  ĐẦU 2              
20/09/2018    ĐẦU 9 ĐUÔI 7     ĂN  ĐẦU 9              
19/09/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 8     ĂN  ĐẦU 7              
18/09/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 1     ĂN  ĐẦU 2              
17/09/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 2     ĂN  ĐẦU 4              
16/09/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 2     ĂN  ĐẦU 6              
15/09/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9     ĂN  ĐẦU 7               
14/09/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 8     ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 8  
13/09/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 2     ĂN  ĐẦU 6 ĐUÔI 2   
12/09/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 9     TRƯỢT        
11/09/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 1     TRƯỢT        
10/09/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 9     TRƯỢT        
09/09/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 3       ĂN ĐUÔI 3            
08/09/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 5       ĂN ĐUÔI 5            
07/09/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 7       ĂN ĐUÔI 7            
06/09/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 4       ĂN ĐUÔI 4            
05/09/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 8       ĂN ĐUÔI 8            
04/09/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 8       ĂN ĐUÔI 8            
03/09/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 8        TRƯỢT            
02/09/2018    ĐẦU ĐUÔI 4        ĂN  ĐẦU 4             
01/09/2018    ĐẦU ĐUÔI 8        ĂN  ĐẦU 1            
31/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 9        ĂN  ĐẦU 6             
30/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 1        ĂN  ĐẦU 6             
29/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 8        ĂN  ĐẦU 8             
28/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 9        ĂN  ĐẦU 2             
27/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 7       ĂN  ĐẦU ĐUÔI 7
26/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 1       ĂN  ĐẦU ĐUÔI 1
25/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 0       ĂN  ĐẦU ĐUÔI 0
24/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 7       ĂN  ĐẦU ĐUÔI 7
23/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 5       ĂN  ĐẦU ĐUÔI 5
22/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 3       ĂN  ĐẦU ĐUÔI 3
21/08/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 2        TRƯỢT
20/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 2    ĂN ĐẦU 5         
19/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 5    ĂN ĐẦU 1         
18/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 1    ĂN ĐẦU 7         
17/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 5    ĂN ĐẦU 2         
16/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 2    ĂN ĐẦU 8         
15/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 1    ĂN ĐẦU 6         
14/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 4    ĂN ĐẦU 8         
13/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 5    ĂN ĐẦU 4         
12/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 6    ĂN ĐẦU 7            
11/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 3    ĂN ĐẦU 6            
10/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 1    ĂN ĐẦU ĐUÔI 1
09/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 7    ĂN ĐẦU ĐUÔI 7
08/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 9    ĂN ĐẦU ĐUÔI 9
07/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 3    ĂN ĐẦU ĐUÔI 3
06/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 4    ĂN ĐẦU ĐUÔI
05/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 8    ĂN ĐẦU ĐUÔI
04/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 5    ĂN ĐẦU 2              
03/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 7    ĂN ĐẦU 8              
02/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 6    ĂN ĐẦU 3              
01/08/2018    ĐẦU ĐUÔI 1    ĂN ĐẦU 2              
31/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 5    ĂN ĐẦU 3              
30/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 3    ĂN ĐẦU 7              
29/07/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 2    ĂN ĐUÔI 2              
28/07/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 3    ĂN ĐUÔI 3              
27/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 1   ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 1
26/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 6   ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 6
25/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 1   ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 1
24/07/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 8      TRƯỢT
23/07/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 3      TRƯỢT
22/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 1     ĂN ĐẦU 9
21/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 4     ĂN ĐẦU 6
20/07/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 0       TRƯỢT
19/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 7       ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 7  
18/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 9       ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 9  
17/07/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3      
16/07/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1       
15/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 4       
14/07/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3       
13/07/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1       
12/07/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 1   TRƯỢT
11/07/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 3   TRƯỢT
10/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 7    ĂN  ĐẦU 5 ĐUÔI
09/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 5    ĂN  ĐẦU 4 ĐUÔI
08/07/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 0 TRƯỢT
07/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 8  ĂN ĐẦU 6             
06/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 3  ĂN ĐẦU 1             
05/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 7  ĂN ĐẦU 9             
04/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 2  ĂN ĐẦU 9             
03/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 1  ĂN ĐẦU 3             
02/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 6  ĂN ĐẦU 8             
01/07/2018    ĐẦU ĐUÔI 7  ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 7
30/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 2  ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 2
29/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 3  ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 3
28/06/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 8      TRƯỢT
27/06/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 5      TRƯỢT
26/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 9             
25/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8             
24/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4             
23/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU ĐUÔI 6
22/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 3
21/06/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 8  TRƯỢT
20/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 5  ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 5
19/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 9  ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 9
18/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 3  ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 3
17/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 4  ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 4
16/06/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 6  TRƯỢT
15/06/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 9  TRƯỢT
14/06/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 6  TRƯỢT
13/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 7  ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 7
12/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 9  ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 9
11/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 4  ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 4
10/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 3  ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 3
09/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 9  ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 9
08/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 8  ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 8
07/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 2  ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 2
06/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 5  ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 5
05/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 5
04/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 3
03/06/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 1 TRƯỢT
02/06/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 4 TRƯỢT
01/06/2018    ĐẦU ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 2
31/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 4
30/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 3
29/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 7
28/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 8
27/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 8
26/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 3
25/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 6
24/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 6
23/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 4
22/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 0
21/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 1
20/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 0
19/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 5
18/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 0
17/05/2018    ĐẦU 0 ĐUÔI 8 TRƯỢT
16/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 0
15/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 6
14/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 5
13/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 6
12/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 1
11/05/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 TRƯỢT
10/05/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRƯỢT
09/05/2018    ĐẦU ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 0  
08/05/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
07/05/2018    ĐẦU 9 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 4             
06/05/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3               
05/05/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 8               
04/05/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT
03/05/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
02/05/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 9  
01/05/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 6  
30/04/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 4   
29/04/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 5 TRƯỢT
28/04/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 7 TRƯỢT
27/04/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 9 TRƯỢT
26/04/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
25/04/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRƯỢT
24/04/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 7            TRƯỢT           
23/04/2018    ĐẦU 4 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9               
22/04/2018    ĐẦU 9 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8               
21/04/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 6    
20/04/2018    ĐẦU 6 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 1     
19/04/2018    ĐẦU 8 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 0     
18/04/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT      
17/04/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 8 TRƯỢT      
16/04/2018    ĐẦU 4- ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU ĐUÔI 6      
15/04/2018    ĐẦU 5- ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU                  
14/04/2018    ĐẦU 7- ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU                  
13/04/2018    ĐẦU 0- ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU                  
12/04/2018    ĐẦU 1- ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU                  
11/04/2018    ĐẦU 6– ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU                  
10/04/2018    ĐẦU 8– ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU                  
09/04/2018    ĐẦU 2– ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 2  ĐUÔI 3      
08/04/2018    ĐẦU 6– ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6  ĐUÔI 3      
07/04/2018    ĐẦU 9– ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9  ĐUÔI 8      
06/04/2018    ĐẦU 0– ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 0  ĐUÔI 9      
05/04/2018    ĐẦU 9– ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU ĐUÔI 4      
04/04/2018    ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
03/04/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 3 TRƯỢT
02/04/2018    ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 2       
01/04/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 5 TRƯỢT       
31/03/2018    ĐẦU 3 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3 ĐUÔI 9       
30/03/2018    ĐẦU 0 ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 0       
29/03/2018    ĐẦU 5 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8                  
28/03/2018    ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRƯỢT             
27/03/2018    ĐẦU 6- ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 6                  
26/03/2018    ĐẦU 2- ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2                  
25/03/2018    ĐẦU 9- ĐUÔI 4 ĂN ĐẦUĐUÔI 4      
24/03/2018    ĐẦU 4- ĐUÔI 5 ĂN ĐẦUĐUÔI 5       
23/03/2018    ĐẦU 1- ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 1               
22/03/2018    ĐẦU 3- ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU                
21/03/2018    ĐẦU 8- ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU                
20/03/2018    ĐẦU 6- ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 5     
19/03/2018    ĐẦU 9- ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 9 ĐUÔI 4     
NGÀY 17+18 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN               
16/03/2018    ĐẦU 4- ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4                 
15/03/2018    ĐẦU 1- ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 1                 
14/03/2018    ĐẦU 5– ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 5                  
13/03/2018    ĐẦU 0– ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0                  
12/03/2018    ĐẦU 7– ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7                  
11/03/2018    ĐẦU 2– ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 2                  
10/03/2018    ĐẦU 2- ĐUÔI 1 TRƯỢT    
09/03/2018    ĐẦU 2– ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 3      
08/03/2018    ĐẦU 9– ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 8      
07/03/2018    ĐẦU 8– ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 3      
06/03/2018    ĐẦU 6– ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 0      
05/03/2018    ĐẦU 6– ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU ĐUÔI 5      
04/03/2018    ĐẦU 7– ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU ĐUÔI 3      
03/03/2018    ĐẦU 8– ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU ĐUÔI 6      
02/03/2018    ĐẦU 8– ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU ĐUÔI 0      
01/03/2018    ĐẦU 2– ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU ĐUÔI 8